Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

poczekalniadusz
4399 9885 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianattaly nattaly
poczekalniadusz
6115 e038 390
poczekalniadusz
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiepierdol niepierdol
poczekalniadusz
7950 01a2 390
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianiepierdol niepierdol
poczekalniadusz
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiepierdol niepierdol
poczekalniadusz

nie broń mi mała wierzyć, że cały świat nie jest Ciebie wart
— rogucki
Reposted frommentalstate mentalstate vianiepierdol niepierdol
poczekalniadusz
Co robisz,gdy w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę ,żę coś się zmieniło i potrafiłbyś zostawić kogoś kogo kochasz? - Słabo śpię                               - Nie Śpię Wcale.
Reposted fromUnmightyMe UnmightyMe vianiepierdol niepierdol
0496 d886 390
Reposted frommakswilczur makswilczur vianiepierdol niepierdol
poczekalniadusz
nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 
— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viavillaine villaine
poczekalniadusz
9533 5ace 390
NATURALLY.
Reposted frompiehus piehus viavillaine villaine
poczekalniadusz
5252 d257 390
Reposted fromikari ikari vianattaly nattaly
poczekalniadusz
7914 20a7 390
Reposted frommhsa mhsa vianattaly nattaly
poczekalniadusz
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero vianattaly nattaly
poczekalniadusz
Jesteś piękna, ale nie chciałbym Cię przerżnąć, bo kiedy byłoby po wszystkim, nie chciałbym, żebyś czuła się zerżnięta. Chciałbym się z Tobą kochać i byłbym pewnie niezdarny i niezręczny, ale kiedy byłoby po wszystkim, chciałbym, żebyś czuła się kochana
— James Frey
Reposted frombeckycue beckycue viasadystka sadystka
poczekalniadusz
Znudzisz się. To, co jest urocze, szybko staje się irytujące. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viasadystka sadystka
poczekalniadusz
9407 66d2 390
poczekalniadusz
7382 f30e 390
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viasadystka sadystka
poczekalniadusz
Nie było już dla nas szans (…), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.
— Lisa De Jong “Kiedy pozostaje żal”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasadystka sadystka
poczekalniadusz
poczekalniadusz
Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasadystka sadystka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl