Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

poczekalniadusz
Tak boleśnie, tak cholernie żal kilku niepotrzebnych zdań.
— wybacz.

May 25 2017

poczekalniadusz
Po prostu przestań płakać.
Taka jest kolej rzeczy.
— Just stop your crying. It’s a sign of the times
Reposted bySkydelanbukazlaevuszkaanakareninamarghhythoughtfulnessbadassfromhellanakareninacannellle

May 21 2017

poczekalniadusz
Jakie to beznadziejne uczucie- kochać kogoś.
— nagle, bez wzajemności.
Reposted byanakarenina anakarenina

May 20 2017

poczekalniadusz
Ciebie nie ma.
Został żal i niedopowiedzenia. 
— umieram.

May 14 2017

poczekalniadusz
To już tylko wspomnienia. Nic więcej. Z czasem nawet sentyment odchodzi. Na szczęście.
poczekalniadusz
PS Chodź ze mną na piwo.
-> ewentualnie na blanta, na blanta i seks, na blanta seks i blanta?
— z listu do ex.
Reposted byearlt earlt

May 10 2017

poczekalniadusz
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
— uratuj mnie; g.musso.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viastarryeyed starryeyed
poczekalniadusz
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed
poczekalniadusz
5543 00c9 390
poczekalniadusz
Jaki kolor powinna mieć bieliznaktórą zdjąłbyś najchętniej?
— Janusz Wiśniewski, Samotność w sieci
Reposted fromolakocie olakocie viastarryeyed starryeyed
poczekalniadusz
daj znak
jak już dojdziesz do siebie
masz czas
ja potrafię tu siedzieć
i nie czekać
lecz żyć
śpiewać
i śnić
Reposted fromzenibyja zenibyja viastarryeyed starryeyed
poczekalniadusz
     Trzeba się nauczyć oddychać na zapas
Reposted frommesoute mesoute viastarryeyed starryeyed
poczekalniadusz
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
poczekalniadusz
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viastarryeyed starryeyed
poczekalniadusz
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viastarryeyed starryeyed
poczekalniadusz
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
poczekalniadusz

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viastarryeyed starryeyed
poczekalniadusz
Nie mam siły by żyć
— bez Ciebie..
Reposted byinvissibleeevuszka

May 07 2017

poczekalniadusz
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
Reposted byinvissibleemyinstantneedamkejtpersona-non-gratashitsuriathousandthoughtssearchingpollylovemyselfjestnamdzisiajsmutnobecausefuckyouliluletmegomeovvtobecontinuednaturalgingerviolethillpleassurewhatkatefeelalliwantisyoulonelypassengerohshitbakatsonkochajmniePicki91oversensitivenothingimportantgoldenowldelainChomikoveLovefeedingthesoulday11shadowbad-bat-emergencyCannonballsouundcelzyrafamybluebirdneartoyouabstractionnMissMurderpromieniecieniaegzystencjaonlyonelifetrespassblacksadcatstarryeyedgorzkiewspomnieniaadaaa93promieniecieniayoubastardbadgalwiksimaginemeandyou12czerwcacoolstorybro23
poczekalniadusz
Kobiety kochają za bardzo.
— za intensywnie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl