Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2018

poczekalniadusz
0073 27f7 390
Reposted frombylejaka bylejaka viaiammistake iammistake
poczekalniadusz
7157 ca30 390
"Bezsenne noce, senne dnie."

Byle do zimy.
Będzie można normalnie być uschniętym badylem pośród innych uschniętych badyli, grymas na twarzy schowa się za szalikiem. Picie wódki o 18 będzie można uzasadnić potrzebą rozgrzania się. Przeciąg w sercu zginie w porywach zimnego wiatru i mniej będzie odczuwalny, oby wcale.
Reposted fromgogullo77 gogullo77 viaiammistake iammistake
poczekalniadusz
7313 f599 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viahereyes hereyes
poczekalniadusz
5319 a987 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahereyes hereyes
poczekalniadusz
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaaviee aviee
0297 0f76 390

serious:

who were you?

4038 fa0b 390
Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viaaviee aviee
poczekalniadusz
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaviee aviee
poczekalniadusz
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaviee aviee

July 19 2018

poczekalniadusz
Lubiliśmy się, ale nie chodziliśmy ze sobą, choć możliwe było, że zaczniemy. Oboje byliśmy samotni i potrzebowaliśmy kogoś, do kogo można się przytulić.
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaDimrost Dimrost
poczekalniadusz
1427 c62a 390
Reposted fromwwannie wwannie viaDimrost Dimrost
poczekalniadusz
9802 45c7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaDimrost Dimrost
poczekalniadusz
1525 002a 390
Reposted fromunforgiving unforgiving viaDimrost Dimrost
poczekalniadusz
Nie ma nic gorszego niż kochać faceta, który nigdy nie przestanie Cię rozczarowywać.
— "House M.D."
Reposted fromimyours imyours viaDimrost Dimrost
poczekalniadusz
ten niezręczny moment, kiedy w wieku lat dwudziestu trzech uświadamiasz sobie, że siedemnastoletnia kuzynka jest w związku dłuższym niż wszystkie twoje razem wzięte. 
— makemewannadie.soup.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaDimrost Dimrost
poczekalniadusz
5555 d1e6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDimrost Dimrost
poczekalniadusz
Moje miłości były poszarpane i okropne. Im bardziej obsesyjnie zajmował mnie jakiś chłopiec, tym byłam dla niego złośliwsza, okrutniejsza, tym ostentacyjniej łypałam na innych, tym chętniej przyjmowałam inne hołdy i honory.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaDimrost Dimrost
poczekalniadusz
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDimrost Dimrost
poczekalniadusz
6167 4549 390
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaDimrost Dimrost
poczekalniadusz
3486 1d82 390
Reposted frommindtrap mindtrap viaDimrost Dimrost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl