Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

poczekalniadusz
5048 c56e 390

November 06 2018

poczekalniadusz
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viazyczecizycia zyczecizycia
poczekalniadusz
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viazyczecizycia zyczecizycia
poczekalniadusz
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
Reposted fromte-quiero te-quiero viazyczecizycia zyczecizycia
poczekalniadusz
Był miłością mojego życia. Taką prawdziwą miłością, która się zdarza tylko raz, wszystko przed nią to zapowiedzi, wszystko po niej marne podróbki.
— Zygmunt Miłoszewski
poczekalniadusz
9461 5947 390
ach, zupo...

October 29 2018

poczekalniadusz
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
poczekalniadusz
To była miłość, czy chciałaś, żeby ktoś Cię kochał?
— ktoś z internetu

October 23 2018

poczekalniadusz
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaeredvareth eredvareth
poczekalniadusz
5006 2979 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeredvareth eredvareth
poczekalniadusz
1010 9da0 390
Stanisław Dróżdż w Muzeum Narodowym Wrocław, foto: Michalina Grodzka
Reposted frommychalyna mychalyna viaeredvareth eredvareth
poczekalniadusz
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic vialsk87l lsk87l
poczekalniadusz
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeredvareth eredvareth
poczekalniadusz
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeredvareth eredvareth

October 03 2018

poczekalniadusz
Pragnąłem popaść w odrętwienie; nie chciałem nic czuć ani myśleć
— Nicholas Sparks "We dwoje"
poczekalniadusz
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
poczekalniadusz
6072 d62e 390
Reposted fromspokodama spokodama vianiebieskieoczy niebieskieoczy
poczekalniadusz
6024 6797 390
poczekalniadusz
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej...
— Nie licząc kota, Kasia Bulicz-Kasprzak
poczekalniadusz
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl