Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2018

poczekalniadusz
Pragnąłem popaść w odrętwienie; nie chciałem nic czuć ani myśleć
— Nicholas Sparks "We dwoje"
poczekalniadusz
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
poczekalniadusz
6072 d62e 390
Reposted fromspokodama spokodama vianiebieskieoczy niebieskieoczy
poczekalniadusz
6024 6797 390
poczekalniadusz
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej...
— Nie licząc kota, Kasia Bulicz-Kasprzak
poczekalniadusz
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiebieskieoczy niebieskieoczy
poczekalniadusz
8759 940d 390
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
poczekalniadusz
Niektórzy nie potrafią iść naprzód. Marnują życie, czekając na osobę, której nie mogą mieć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy

August 04 2018

poczekalniadusz
0073 27f7 390
Reposted frombylejaka bylejaka viaiammistake iammistake
poczekalniadusz
7157 ca30 390
"Bezsenne noce, senne dnie."

Byle do zimy.
Będzie można normalnie być uschniętym badylem pośród innych uschniętych badyli, grymas na twarzy schowa się za szalikiem. Picie wódki o 18 będzie można uzasadnić potrzebą rozgrzania się. Przeciąg w sercu zginie w porywach zimnego wiatru i mniej będzie odczuwalny, oby wcale.
Reposted fromgogullo77 gogullo77 viaiammistake iammistake
poczekalniadusz
7313 f599 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viahereyes hereyes
poczekalniadusz
5319 a987 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahereyes hereyes
poczekalniadusz
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaaviee aviee
0297 0f76 390

serious:

who were you?

4038 fa0b 390
Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viaaviee aviee
poczekalniadusz
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaviee aviee
poczekalniadusz
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaviee aviee

July 19 2018

poczekalniadusz
Lubiliśmy się, ale nie chodziliśmy ze sobą, choć możliwe było, że zaczniemy. Oboje byliśmy samotni i potrzebowaliśmy kogoś, do kogo można się przytulić.
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaDimrost Dimrost
poczekalniadusz
1427 c62a 390
Reposted fromwwannie wwannie viaDimrost Dimrost
poczekalniadusz
9802 45c7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaDimrost Dimrost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl