Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

Każdy z nas chociaż raz szukał miłości w przyjaźni.
— Vixen (via polski-rap-cytaty)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viazyrafa zyrafa
poczekalniadusz
6490 3eb5 390
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viazyrafa zyrafa
poczekalniadusz
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viazyrafa zyrafa
poczekalniadusz
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viazyrafa zyrafa

June 29 2017

poczekalniadusz
Ocknij się dziewczyno, ten facet zmarnował ci dwa lata życia. Okłamywał, zdradzał, obiecywał i nie dotrzymywał słowa. Po dwóch latach z tym sukinsynem można cię było szufelką zmiatać z podłogi.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyrafa zyrafa
poczekalniadusz
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viazyrafa zyrafa
poczekalniadusz
6568 15b7 390
Reposted fromesperantoo esperantoo viazyrafa zyrafa
poczekalniadusz
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viazyrafa zyrafa
poczekalniadusz
liczyłam na Ciebie, przyjacielu. w milczeniu znosiłam Twoje kolejne historie zagłuszające mój krzyk, aż w końcu zrozumiałam, że jesteś zatroskanym tylko o siebie egoistą, który chętnie się wyżali, ale nigdy nie obiecywał nic wzamian. dotarło do mnie, że ten dobry człowiek, który dawał mi oparcie, w gruncie rzeczy nie istnieje, że to tylko moje mrzonki. błagalne prośby chorej wyobraźni o Twoje zainteresowanie, o Twoje pytanie, jak się czuję. nic z tych rzeczy, skarbie. istniałeś tylko w mojej głowie. teraz wiem, że muszę sobie radzić sama.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viazyrafa zyrafa
poczekalniadusz
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viazyrafa zyrafa
poczekalniadusz
TAKI KTOŚ ZDARZA SIĘ W ŻYCIU TYLKO RAZ
— tumblr
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viazyrafa zyrafa
poczekalniadusz
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viazyrafa zyrafa
poczekalniadusz
1031 efd4 390
Reposted fromrol rol viazyrafa zyrafa
poczekalniadusz
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viazyrafa zyrafa

June 28 2017

poczekalniadusz
7025 644a 390
Reposted fromdoomedman doomedman viagabrynia gabrynia
poczekalniadusz
1419 c37a 390
Reposted fromadelajda adelajda viagabrynia gabrynia

June 26 2017

poczekalniadusz
poczekalniadusz
0357 3495 390
poczekalniadusz
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
poczekalniadusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl