Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

poczekalniadusz

wciąż wierzę,
że to jeszcze nie pożegnanie
poczekalniadusz
5472 8945 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vianaturalginger naturalginger
poczekalniadusz
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio vianaturalginger naturalginger
7483 1e02 390
Reposted fromdivi divi vianaturalginger naturalginger
poczekalniadusz
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
poczekalniadusz
W życiu pojawiają się takie osoby z których już nigdy nie jesteś w stanie się wyleczyć - a najbardziej boli gdy widzisz że są szczęśliwe właśnie bez Ciebie.
— tumblr
poczekalniadusz
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
poczekalniadusz
Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
— Bolesław Prus, Lalka
poczekalniadusz
Miłość mnie zniszczyła.
— koniec tematu.
Reposted bynoquestionsaugustus

September 07 2017

poczekalniadusz
-Dlaczego on odszedł?
-A bo ja wiem? Może byłaś zbyt szczęśliwa, albo zbyt piękna. Bóg bywa zazdrosny.
— Bóg bywa zazdrosny.
Reposted byanikrokuaynisnaturalgingeraanetaxxmesoutedum-spiro-speroheadsbangbangcametruesavanna
poczekalniadusz
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz - "Wiewiórka"
Reposted fromIriss Iriss viamallami mallami
poczekalniadusz
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viamallami mallami

September 12 2017

poczekalniadusz
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
poczekalniadusz
W życiu pojawiają się takie osoby z których już nigdy nie jesteś w stanie się wyleczyć - a najbardziej boli gdy widzisz że są szczęśliwe właśnie bez Ciebie.
— tumblr
poczekalniadusz
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
poczekalniadusz
Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
— Bolesław Prus, Lalka
poczekalniadusz
Miłość mnie zniszczyła.
— koniec tematu.
Reposted bynoquestionsaugustus

September 07 2017

poczekalniadusz
-Dlaczego on odszedł?
-A bo ja wiem? Może byłaś zbyt szczęśliwa, albo zbyt piękna. Bóg bywa zazdrosny.
— Bóg bywa zazdrosny.
Reposted byanikrokuaynisnaturalgingeraanetaxxmesoutedum-spiro-speroheadsbangbangcametruesavanna
poczekalniadusz
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz - "Wiewiórka"
Reposted fromIriss Iriss viamallami mallami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl