Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

poczekalniadusz
Myślałam, że już nigdy nic gorszego niż jego nieobecność mnie nie spotka, a jednak spotkało.
Reposted byimpulsivee impulsivee
poczekalniadusz
3854 7b79 390
Reposted fromiammistake iammistake viaerrortryagain errortryagain

August 29 2019

poczekalniadusz
bo jesteś osobą, której nigdy nie powinnam stracić.
Reposted fromalexandrious alexandrious viaeredvareth eredvareth
poczekalniadusz
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viaeredvareth eredvareth
poczekalniadusz
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viaeredvareth eredvareth
poczekalniadusz
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeredvareth eredvareth
poczekalniadusz
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaeredvareth eredvareth

July 05 2019

poczekalniadusz
5048 c56e 390

November 06 2018

poczekalniadusz
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viazyczecizycia zyczecizycia
poczekalniadusz
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viazyczecizycia zyczecizycia
poczekalniadusz
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
Reposted fromte-quiero te-quiero viazyczecizycia zyczecizycia
poczekalniadusz
Był miłością mojego życia. Taką prawdziwą miłością, która się zdarza tylko raz, wszystko przed nią to zapowiedzi, wszystko po niej marne podróbki.
— Zygmunt Miłoszewski
poczekalniadusz
9461 5947 390
ach, zupo...

October 29 2018

poczekalniadusz
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
poczekalniadusz
To była miłość, czy chciałaś, żeby ktoś Cię kochał?
— ktoś z internetu

October 23 2018

poczekalniadusz
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaeredvareth eredvareth
poczekalniadusz
5006 2979 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeredvareth eredvareth
poczekalniadusz
1010 9da0 390
Stanisław Dróżdż w Muzeum Narodowym Wrocław, foto: Michalina Grodzka
Reposted frommychalyna mychalyna viaeredvareth eredvareth
poczekalniadusz
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic vialsk87l lsk87l
poczekalniadusz
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeredvareth eredvareth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl